KONTAKTIRAJTE NAS: 01 6261 516 ILI NA E-MAIL: info@trijumvirat.hr

/images/front/f1.jpg

Kompletna knjigovodstvena i računovodstvena usluga

Odlučite li se ukazati nam svoje povjerenje, garantiramo Vam kvalitetnu i promptnu uslugu.

Diskrecija je zagarantirana i možete biti sasvim sigurni da nitko neće imati uvid u vaše poslovne knjige osim Vas i osoblja Servisa.

Knjigovodstveni servis TRIJUMVIRAT d.o.o. osnovan je 2004. godine sa željom i namjerom da posluje na tržištu i razvija se uz poštivanje propisa Republike Hrvatske, kao i da svojim znanjem i iskustvom pomogne malim poduzetnicima, obrtnicima i slobodnim zanimanjima da što lakše savladaju mnogobrojne prepreke u poslovanju, a koje su vezane uz zakonsku regulativu, porezne propise itd.

Knjigovodstvene usluge za poduzetnike

Vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava:

 • dnevnika,
 • glavne knjige,
 • pomoćnih knjiga utvrđenih u skladu s propisima i potrebama poduzetnika,
 • izrada popisa imovine i obveza,

Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja:

 • bilance
 • računa dobitka i gubitka sa svim pomoćnim obrascima
 • bilješki uz financijska izvješća
 • izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima
 • priprema mjesečnih, odnosno godišnjih obračun PDV-a
 • vođenje knjige ulaznih računa
 • vođenje knjiga izlaznih računa
 • vođenje blagajne
 • obračun poslovnih kartica,
 • izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobitak.

 

Knjigovodstvene usluge za obrtnike i slobodna zanimanja

Vođenje poslovne knjige na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava i to:

 • knjige ulaznih računa
 • knjige izlaznih računa
 • knjige primitaka i izdataka
 • ostale pomoćne evidencije u skladu s propisima i potrebama obrtnika
 • izrada popisa dugotrajne imovine
 • priprema mjesečnih (tromjesečnih) odnosno godišnjih obračuna PDV-a,
 • izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dohodak.

Kontaktirajte nas

Lokacija

Naši podatci

Trijumvirat d.o.o.

OIB: 67889464896

Ivana Lackovića Croate 10

10020 Zagreb

Tel: +385 1 6261 516
Tel i Fax: +385 1 6261 716